Bund Pani Nahi Bhaiya

Write-Up
Bund Pani Nahi Bhaiya

_

(Hai Sakina, Hai Hai Sakina) X2

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X3

(Ab Bhi Zindaan Sai Sakina Ki) X2 Ki Sada Aaati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

1. (Kan Dukhtai Hain Lahoo Hota Hai Zakhmon Sai Ravan) X2

(Yad Jab Qaid Main Zalim Ki) X2 Jafa Aati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

(Ab Bhi Zindaan Sai Sakina Ki)X2 Ki Sada Aaati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

2. (Aessa Lagta Hai Kay Zindaan Ko Bhi Araam Nahi) X2

(Muj Ko Deewaron Sai Ronay Ki) X2 Sada Aati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

(Ab Bhi Zindaan Sai Sakina Ki)X2 Ki Sada Aaati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

3. (Sona Chaoun Gi Jo Zindaan Ki Zameen Per Bhaiya) X2

(Neend Kab Baba Kay Seenai Kay) X2 Siva Aati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

(Ab Bhi Zindaan Sai Sakina Ki)X2 Ki Sada Aaati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

4. (Sath Baba Hai Na Maa Hai Aur No Bhayi Na Chacha) X2

(Hai Kis Hal Main Bachi Ki) X2 Sada Aati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

(Ab Bhi Zindaan Sai Sakina Ki)X2 Ki Sada Aaati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

5. (Hai Beemar Bahan Ko Na Kafan Dai Pai) X2

(Yad Sajjad Ko Zainab Ki) X2 Rida Aati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

(Ab Bhi Zindaan Sai Sakina Ki)X2 Ki Sada Aaati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

6. (Koi Zindaan Main Na Tanha Ho Sakeena Ki Tarah) X2

(Yehi Jawaad Kai Hounton Pai) X2 Dua Aati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2

(Ab Bhi Zindaan Sai Sakina Ki)X2 Ki Sada Aaati Hai

(Bund Pani Nahi Bhaiya Na Hawa Aati Hai) X2