Write-Up
Alvida Alvida
Khwaharan Khudahafiz
Alvida behen Zainab x4
Zainab e hazin e man x2 Khwaharan Khudahafiz
Alvida durri daatan x2 Khwaharan Khudahafiz
Man kibi alamdaram be muyin o be yaaram x2
Az hayaat be zaaram x2 Khwaharan Khudahaiz
Zainab e hazin e man x2 Khwaharan Khudahafiz
1) Ay meri behen Zainab, ghar terey hawaaley hain
Jo laaiq e sajda hai, sar uskey hawaale hain x2
Bas chalney ko hai khanjar x2 Khwaharan Khudahafiz
2) Kehna merey Nana se, ghar baar lutaya hai
Is tarha nawaase ne waadey ko nibhaya hai x2
Sar hai mera naize par x2 Khwaharan Khudahafiz
3) Tum baad merey Zainab, mushkil se na ghabraana
Abbas e jarri bankar har zulm se takrana x2
Ay jaan o dil e Haidar x2 Khwaharan Khudahafiz
4) Zainab meri beti ko, har gham se bacha lena
Jab roey Sakina to goudi mein sula lena x2
Kamsin hai meri dukhtar x2 Khwaharan Khudahafiz