Write-Up
(Ya Hussain) X6

Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3

1. Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho (X2)

Paband Naho Aahi, Haye Paband Naho Aahi

Rone Pe Na Pehra Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3

2. Thi Jis Ko Nind Ati, Shabbir Ke Sine Par (X2)

Zindaa Dare Zindaa, Haye Zindaa Dare Zindaa

Uske Liye Kazaa Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3

3. Zindaano Se Ati Thi Awaaz Ke Thak Ne Ki (X2)

Jese Ke Sakina Ko, Haye Jese Ke Sakina Ko

Har Zindaan Ro Raha Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3

4. Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho (X2)

Paband Naho Aahi, Haye Paband Naho Aahi

Rone Pe Na Pehra Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3

5. Takraye Na Wo Kyu Kar Zindaan Ki Diwaaro Se (X2)

Bhayi Se Aur Phuphi Se, Haye Bhayi Se Aur Phuphi Se

Jisko Juda Kiya Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3

6. Zindaano Se Ati Thi Awaaz Ke Thak Ne Ki (X2)

Jese Ke Sakina Ko, Haye Jese Ke Sakina Ko

Har Zindaan Ro Raha Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3

7. Zindaan Me Ehmad Bhi Yaad Ayi Sakina Ki (X2)

Dil Roro Keh Raha Hai, Haye Dil Roro Keh Raha Hai

Ab Na Ujaala Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3

8. Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho (X2)

Paband Naho Aahi, Haye Paband Naho Aahi

Rone Pe Na Pehra Ho

(Ya Rab Koyi Masuma Zindaa Me Na Tanhaa Ho) X3