Write-Up
Hai Shaam Chali Hai

_

(Hai Shaam Chali Hai) X3 (Be Ridaa Sayyida Zainab Shaam Chali Hai) X2 Hai
Shaam Chali Hai

1. Ab Na Imdad Koi Rahi Hay. Aag Khaymo Me Har Kyu Lagi Hai. Dasht-E Me Sogayi Hai Sakina. Haye Zainab Tuje Dunde Ti Hai. (Hai Kaha Mil Bhi Ja) X2 Zainab Shaam Chali Hai

Be Ridaa Sayyida Zainab Shaam Chali Hai. Hai Shaam Chali Hai

2. Jalte Khayme Se Bimar Utha Kar. Hai Hatho Se Layi Hai Madar. Be Ridaa Saniye Sayyida Hai. Hayi Sar Pe Nahi Koi Chadar (Phir Bhi Deti Dua) X2 Zainab Shaam Chali Hay

Be Ridaa Sayyida Zainab Shaam Chali Hai. Hai Shaam Chali Hai

3. Ab Na Kasim Na Akbar Na Gazi. Na Bacha Haye Bhayi Namazi. Ale Ahmed Ki Kurbaniyo Me. Din Ki Zindagi Hai Bachaa Di (Apne Gar Ko Luta) X2 Zainab Shaam Chali Hai

Be Ridaa Sayyida Zainab Shaam Chali Hai. Hai Shaam Chali Hai

4. Tok-E Gardan Me Pawo Me Beri. Haye Zever Ye Kitna Hai Bhari. Gash Me Hai Haye Sajjad-E Dekho. Phir Bhi Ankho Se Hai Khun-E Jari (Leyke Zainul Ibaa) X2 Zainab Shaam Chali Hai

Be Ridaa Sayyida Zainab Shaam Chali Hai. Hai Shaam Chali Hai

5. Ro Rahi Hai Jo Bali Sakina. Jalt-E Daman Ko Apne Pakar Kar. Ya Ilahi Ye Kya Maajrah Hai. Nane Masuma Pe Kuch Rehem Kar (Ye Hi Kar Ti Bukar) X2 Zainab Shaam Chali Hai

Be Ridaa Sayyida Zainab Shaam Chali Hai. Hai Shaam Chali Hai

6. Ab Na Parde Ka Waris Raha Hai. Kar Rahi He Yahi Bain Zainab. Uskse Hath Bandhe Rasan Mai. Dekho Ab Be Ridaa He Ye Zainab (Balo Se Mu Chupaa) X2 Zainab Shaam Chali Hai

Be Ridaa Sayyida Zainab Shaam Chali Hai. Hai Shaam Chali Hai