Asghar Khan
Asghar Khan
Albums
Zahra Ka Laal Laut Ke Aye Ga
Zahra Ka Laal Laut Ke Aye Ga
2016-17 • 9 tracks
Bazar Disday Rahe
Chukeya Na Kisay Ne
Ghurbat Ki Sham
Hay Jadon Ghazi Diyan
Maa Sochti Hai Kesay
Phuphiyan Di Peshi
Qaid Muk Gai Ay
Sughra Nu Rehndiyan
Ya Sarat Ul Hussain