Adeem Raza & Messum Zaidi
Adeem Raza & Messum Zaidi
Albums
Sakina (A.S) Ka Yeah Noha
Sakina (A.S) Ka Yeah Noha
2009 • 9 tracks
Aal E Muhammadashyy Nangay Sar Hai
Aye Amman
Hyy Hyy Zainabsahyy Hyy Sham
Hyy Main Kia Karoon
Mera Abbasasabhi Zinda Hai
Sajjadaslayai Aye Mushkil
Sakinaaska Yeah Noha Tha
Sughrasabula Rahi Hai
Taqseer Te Nai Koi Syedasdi